SPP ponúka svojim klientom pochybnú službu. Niekoľko ľudí už podalo sťažnosť

Štátni plynári ponúkajú klientom službu Uhlíková stopka. Ide o kartičky s radami, ako znížiť spotrebu energií. SPP sa zároveň zaviaže vysadiť šesť stromov. Klienti sa však musia zmluvne zaviazať, že niekoľko rokov budú platiť pravidelný poplatok. Odborníci kritizujú, že ide o marketing, ktorého prínos pre životné prostredie je diskutabilný. Pánovi Koščovi z Košíc zavolala pracovníčka SPP. Presvedčila ho, aby si kúpil produkt Uhlíková stopka. Senior (84) si myslel, že jednorazovo podporí výsadbu stromov. No služba počíta s platbou štyroch eur mesačne po dobu troch rokov. Spôsob predaja produktu považuje za problematický aj energetický konzultant Jozef Ďurček. Hovorí, že po uplynutí lehoty 14 dní sa zmluva nedá vypovedať.

Zdroj : spravy.rtvs.sk